عكس برنده‌ي مسابقه عكاسي  پوليتزر ( Pulitzer ) بوده كه دست مايه‌ي آن، قحطي سال 1994 كشور سودان است. عكس كودك قحطي زده‌اي را نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به يك چادر غذا از چادرهاي سازمان ملل متحد، كه يك كيلومتر با او فاصله دارد، تقلا مي‌كند. كركس منتظر مرگ بچه است تا بتواند  جسدش را بخورد. اين عكس جهان را شوكه كرد. كسي نميداند براي اين بچه چه اتفاقي افتاد، چون عكاس (Kevin Carter ) به محض گرفتن عكس، محل را ترك كرد.

http://pphir.persiangig.com/Pulitzerprize/01-pph.ir.jpg
نوشته شده توسط امید در ساعت 3:8 | لینک  |